Mentoři a porotaPetr Očko (Porotce) vystudoval informační management a evropskou integraci na Vysoké škole ekonomické v Praze a dále absolvoval Ph.D. studium v oblasti informační ekonomiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začínal v roce 1998 v tehdy malé firmě, která by dnes byla označena za úspěšný technologický startup a která byla jedním z pionýrů komerčních webových aplikací v ČR. Jako expert v oblasti evropské ekonomické integrace se pak na ministerstvu financí od roku 2001 věnoval oblasti strukturálních fondů EU, od roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast finančního trhu a v roce 2006 byl vládou pověřen funkcí národního koordinátora zavedení eura. Od srpna 2007 pak působil v soukromé sféře jako koordinátor projektů EU ve společnosti Telefónica O2. Do státní správy se vrátil v roce 2009 na pozici vrchního ředitele pro oblast rozpočtu a fondů EU na ministerstvu dopravy a od srpna 2010 pak působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde měl na starosti zejména řízení klíčových programů na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, inovací a podnikání. V letech 2012-2013 měl jako pověřený generální ředitel na starosti také stabilizaci a rozvoj agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Od roku 2015 vedl na MPO odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval zejména projekt Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 pak byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR a v jejím čele úspěšně napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro Českou republiku, včetně oblasti tzv. Průmyslu 4.0 a dalších významných trendů. Od července 2018 je náměstkem ministra průmyslu a obchodu zodpovědným za zcela novou sekci digitalizace a inovací a věří, že Česká republika může v blízké době patřit v mnoha oblastech mezi inovační lídry.


Jan Klesla je zmocněnec pro Evropská centra AI a jedním z autorů Národní strategie umělé inteligence v ČR. Spoluorganizoval hackathon Hack the Crisis CZ a program Czech Rise Up na podporu inovativních řešení proti krizi. Dlouhodobě se věnuje digitální ekonomice, investicím a regulaci, zejména v oblasti technologické disrupce tradičních odvětví. Působil jako ekonomický redaktor, editor a komentátor, stál u vzniku ekonomického měsíčníku a vedl ekonomickou rubriku. Studoval právo, ekonomii a IT v Praze, Norwichi, Budapešti a Florencii a před vstupem do médií sbíral zkušenosti v právu, financích a informačních technologiích.


Jan Šedivý (Porotce) se po 18 letech zkušeností, kdy se pohyboval ve světě byznysu, vrátil na ČVUT CIIRC, kde vede skupinu studentů věnující se NLP, která se třikrát umístila mezi prvními třemi v soutěži Amazon Alexa Prize. Úspěch tohoto týmu Alquist ho inspiroval k založení společnosti Prometist.AI zaměřené na nástroje a aplikace konverzační AI. Jan pracoval ve společnosti Google (2008–2010) jako technický vedoucí manažer a předtím pracoval jako výzkumný pracovník a vedoucí výzkumu ve výzkumném středisku IBM Thomas J. Watson Research Center (1992-2008). Jan za svou kariéru vedl řadu globálních výzkumných a vývojových projektů. Je držitelem 19 amerických patentů, mezi jeho zájmy patří: AI, ML, NLP a konverzační AI.


Ondřej Bartoš začal svou podnikatelskou kariéru, ještě když byl ještě na Vysoké škole ekonomické. Na konci 90. let spoluzaložil a řídil několik společností v oblasti event managementu, poradenství a IT. Poměrně brzy si uvědomil, že nemá na to, aby mohl být skutečně úspěšným podnikatelem, a proto se stal konzultantem a andělským investorem. Založil a provozoval českou pobočku networkingové platformy First Tuesday a po úpadku globální organizace po prasknutí dot-com bubliny ji proměnil v TUESDAY Business Network, networkingovou a znalostní platformu založenou na členech, která se stala středobodem raného období startupového podhoubí v ČR a na Slovensku. V letech 2004 – 2008 působil jako senior investiční ředitel ve společnosti MCI Management. V roce 2009 zahájil společně s kolegy přípravy na spuštění Credo Ventures, které proběhlo koncem roku 2010. V pilotním kole nabralo Credo 18 milionů eur. V roce 2009 byl jedním z investorů české edice televizní show Den D.


Tereza Macháčková je „Talent partner“ ve společnosti Credo Ventures. Pomáhá portfoliovým společnostem být ještě úspěšnější v people operations a recruitmentu. Tereza byla první členkou People Operations ve startupu productboard. Rozšiřováním vlastního týmu a vytvořením řady základních procesů v HR pomohla rozšířit tento technologický startup z 24 na 220 zaměstnanců za pouhé dva roky. Tereza také spoluzaložila platformu DisruptHR Prague, mentoruje ve FemmePalette a pomáhá ženám učit se kódovat v Reactgirls Prague a věnuje se mnohým dalším aktivitám.


Oleksander Bondarev před nástupem do Credo Ventures v lednu 2019 sbíral zkušenosti ve startupovém světě, kdy spoluzaložil deep tech start-up SentiSum, který umožňuje podnikům po celém světě měřit a chápat zákaznickou zkušenost na podrobné úrovni. Oleksander má zkušenosti s vývojem produktů a je full-stack inženýrem. Poté, co postavil front-end, převzal v SentiSum roli vedení produktu. Ve svém volném čase rád staví nástroje a prototypy, učí se o bioinformatice a genetickém inženýrství, věnuje se algoritmům strojového učení, hraje basketbal a zvedá těžké váhy.


Michal Černocký (Porotce) byl již od mladého věku vždy nadšený do vytváření produktů souvisejících s internetem a do objevování a porozumění nových byznysů. Před příchodem do Credo Ventures na pozici analytika v roce 2019 vedl Michal vývojové a marketingové týmy v e-commerce společnosti zaměřené na trhy střední a východní Evropy. Předtím působil jako konzultant v oblasti digitálního marketingu pro stejný region. Kromě toho se Michal vždy zajímal o finance a investice. Svou první investici uskutečnil v 16 letech a dodnes je stále aktivním investorem.


Jakub Žitný je softwarový inženýr v Deepnote, zaměřuje se hlavně na frontend, tooling a Deepnote komunitu. Této společnosti pomáhá růst mj. i Credo Ventures. Jakub je také PhD student a učitel na FIT ČVUT, kde zkoumá deep learning explainability a pracuje s medicínskými daty. Dříve pracoval pro Avocode a spoluorganizoval několik ročníků HackPrague.
SW Deepnote bude poskytnut účastníkům akce.
Více o Jakubových zkušenostech a o Deepnote zde.


Jan Matas (Porotce) je CTO v Deepnote, kde pracuje na nové generaci notebooků pro práci s daty a umělou inteligencí. Od mládí se ale věnoval robotům a léta soutěžil s home-made stroji. Završil to prací v prestižním Dyson labu na Imperial College v Londýně. Publikoval o použití Reinforcement learningu na ovládání robotů, které pracují s deformovatelnými objekty. Před zrodem Deepnote pracoval v Google, hedge fundu Two Sigma Investments a v Palantir Technologies, kde se věnoval analytických nástrojů a technologiím.
SW Deepnote bude poskytnut účastníkům akce.


Jan Romportl (Porotce) je ředitelem Centra pro umělou inteligenci ve společnosti O2 Czech Republic. V této roli se se svým týmem věnuje směřování, strategii a rozvoji AI centra, které buduje pod brandem Dataclair.ai. Toto centrum dokáže nejen vytvářet produkty založené na strojovém učení, ale i realizovat vlastní výzkum na poli AI, například v oblasti onkologie.
Jan je ve velmi skvělé odborné kondici v oblastech strojového učení a data science a u některých větších produktů a projektů spoluvytváří technické a odborné know-how. Dříve pracoval na univerzitě, kde vedl výzkum na hranici mezi umělou inteligencí a člověkem. Zde patří mezi jeho největší úspěchy velký mezinárodní výzkumný projekt zaměřený na technologické vylepšování kognitivních schopností člověka.

Daniel Lessner si během studia umělé inteligence na MFF UK postupně uvědomil, jak užitečná a důležitá informatika je, a jaká je škoda, že se ji české děti neučí podobně, jako ostatní obory. Zapojil se proto do množství aktivit, které informatiku a vzdělávání spojují: Bobřík informatiky, zavádění informatiky do Rámcových vzdělávacích programů, tvorba učebních materiálů v projektu iMyšlení, Code Week, Centrum pro talentovanou mládež, organizuje konference a školení. Komunitu učitelů informatiky rozvíjí také jako předseda Jednoty školských informatiků. Vedle toho informatiku učí, aktuálně na gymnáziu Open Gate.


Marie Mališková vystudovala Filozofickou fakultu UK a celou svou profesní kariéru se věnuje oblasti CSR a rozvíjení konceptu společenské odpovědnosti považuje za své životní poslání.
V různě velkých lokálních i nadnárodních firmách zaváděla a vedla programy CSR v synergii s korporátní identitou a komunikací.
V O2 se již pátým rokem mimo jiné zaměřuje na téma bezpečnosti na internetu a podílí se na rozvoji programu O2 Chytrá škola. Ten je zacílen kromě internetové bezpečnosti na počítačovou a mediální gramotnost a využívání technologií ve vzdělávání. Vlajkovou lodí programu je veřejný portál pro učitele i rodiče www.O2chytraskola.cz.


Martin Majer pracuje jako data scientist v Centru pro umělou inteligenci ve společnosti O2 Czech Republic. Zaměřuje se zejména na data spojená s pohybem obyvatelstva. Vystudoval pravděpodobnost a matematickou statistiku. Svou diplomovou práci zaměřil na predikci chování uživatelů hry pomocí metod strojového učení.


Branislav Doubek je data scientist v Centru pro umělou inteligenci ve společnosti O2 Czech Republic. Je zároveň studentem ČVUT FEL v magisterské etapě, kde studuje bioinformatiku se zaměřením na data science. V minulosti se podílel na projektech detekce anomálií v bankovních transakcích, na analýze pohybu z náramků určených pro seniory a studentském projektu driverless formule.


Jan Břížďala (Porotce) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a pracoval jako zástupce ředitele na Agro škole Pozďatín. V současné době je členem Rady Kraje Vysočina pro oblasti školství, mládeže a sportu a informačních technologií.


JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. (Porotce) je zakladatel advokátní kanceláře Matzner et al. Ve své praxi se věnuje zejména zahraničním akvizicím softwarových společností vyvíjející počítačové hry, soudním sporům o autorská práva či vývoji softwarových systémů. Pan Matzner je tak schopen nabídnout svůj významný rozhled v následujících oblastech: Cyberšikana, Ukradené účty, Fraping – F(acebook) Raping, Cybergrooming, Stalking atp. Je rovněž soudním znalcem a významným expertem v oblasti autorského práva, kde pomáhá řešit spory o autorská práva a spory mezi licenčními partnery. V rámci neziskových projektů dlouhodobě spolupracuje s nestátní organizací Bílý Kruh Bezpečí, která se dlouhodobě věnuje obětem trestných činů a poskytuje právní i psychologickou asistenci. Od 2019 přednášející na VŠFS obor právo duševního vlastnictví a také byl externím přednášejícím na univerzitě v San Franciscu, International University College of Law. Od roku 2001 do roku 2016 působil ve společnosti Oracle jako legal & business advisor a dlouhodobě publikuje v médiích.


Tomáš Studeník je radikální inovátor, který pomáhá globálním společnostem probudit svůj inovativní potenciál a hledat nové příležitosti v post-digitální éře. Je držitelem titulu MBA z University of Liverpool a MSc in Innovation z HEC v Paříži. Šéfuje konzultační společnosti Insane Business Ideas a jako kreativní ředitel působí v digitálním butiku Confidence Digital. Organizuje oficiální FuckUp Nights v Praze a dalších městech České republiky a organizuje inovační maratony CEE Hacks, kde studenti celého světa řeší problémy ve zdravotnictví, dopravě, energetice, průmyslu a sociální sféře. V roce 2020 připravuje projekt divadelní hry THEaiTRE, kterou napíše po 100 letech od premiéry R.U.R. umělá inteligence.


Lenka Kučerová aktivně rozvíjí české podnikatelské prostředí od roku 2010, kdy ve službách agentury CzechInvest založila program CzechAccelerator. Lenka provozovala také 2 pražské startup akcelerátory StartupYard a Wayra CEE a v roce 2015 spoluzaložila nadační fond StarLift, který se zaměřuje na rozvoj podnikavosti slibných vývojářů z Česka a Slovenska. Ve startupovém studiu CEAi měla Lenka na starosti rozvoj komunit, marketing, interního vzdělávání a firemní kultury. Na jaře 2019 se ve velkém zapojila do iniciativy prg.ai založenou ČVUT, Univerzitou Karlovou, Akademií věd ČR a Prahou, která si klade za cíl přeměnit českou metropoli v jedno ze světových center AI.


Matěj Sochor je nadšencem do umělé inteligence a všeho s ní spojeného. Aby ji lépe porozuměl, vystudoval FIT ČVUT a MFF UK se zaměřením na strojové učení, které pokládá za budoucí řešení mnoha problémů které nás dnes trápí. V současnosti je datovým vědcem v Apify, kde využívá technik umělé inteligence pro zpřístupnění obtížně dostupných informací.
SW Apify bude poskytnut účastníkům akce.


Aleš Roubíček se v TopMonks snaží zpřístupňovat data všem, kdo o ně mají zájem.
SW Apify bude poskytnut účastníkům akce.


Jakub Balada (Porotce) spoluzaložil Apify, které zpřístupňuje data z webu ve strukturované podobě. Baví ho pomáhat produktům, které nad Apify vznikají. Například těm neziskovým jako Hlídač shopů, Hlídač státu nebo Thorn.
SW Apify bude poskytnut účastníkům akce.


Petr Baudiš je výzkumník v oblasti umělé inteligence a spoluzakladatel společnosti Rossum. Rossum, kde Petr působí jako CTO, vytváří neuronové sítě, které dokáží porozumět obchodním dokumentům, a dal si za cíl s jejich pomocí ze světa vymýtit ruční přepisování údajů. Petr se umělou inteligencí zabývá dlouhodobě, vytvořil např. předchůdce systému AlphaGo od Google Deepmind. Petrovo původní pozadí je systémové programování, např. spoluvyvinul známý systém pro správu zdrojových kódů Git.
SW Rossum bude poskytnut účastníkům akce.


Jan Pichl je specialista na umělou inteligenci se zaměřením na dialogové systémy. Vedoucí týmu Alquist, který se svým sociálním chatbotem stanul již 4x na stupních vítězů v prestižní soutěži Alexa Prize. V roce 2018 se umístil v žebříčku Forbes 30 pod 30. Ve svém výzkumu se primárně zabývá porozuměním přirozené řeči (Nautral Language Understanding).


Petr Marek je specialista na konverzační umělou inteligenci a machine learning.
Je jedním z výzkumníků PromethisAI a týmu Alquist, který se třikrát v řadě umístil na stupních vítězů v soutěži Amazon Alexa Prize. Absolvoval několik stáží ve výzkumném středisku Amazonu – Lab126 v Silicon Valley, kde se podílel na výzkumu hlasové asistentky Alexa. Kromě toho je ve svém volném čase skautským vedoucím a čas od času se účastní víkendových game jamů na kterých vyvíjí vlastní hry.


Ondřej Hrách vystudoval mezikulturní komunikaci, překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Karlově. Ve firmě PromethistAI působí jako specialista na jazykovou komunikaci, konverzační a UX designér. Kromě toho je zapáleným hudebníkem a překladatelem a velkým nadšencem do vědy, umění, cestování či ekologie.


Vít Jakimiv je student staré řečtiny a filosofie na FF UK a dialogový designér. V současnosti se zabývá pěstováním a výchovou digitálních person, které učí, jak se s lidmi bavit o jejich emocích a jak vůči nim projevovat empatii a porozumění. Ve volném čase se věnuje klavírní improvizaci a výrobě nabytku. Je ženatý a má tři děti.


Michal Bambušek (Porotce) je vedoucím Odboru technologické inkubace ve společnosti CzechInvest.
Kromě již fungujícího inkubátoru ESA BIC připravuje dalších 6 inkubátorů rozličných témat – od AI a gamingu, mobility, ekologie a zemědělství, crisis response, až po fyzikální inkubátor ve spolupráci s institutem CERN. Má zkušenosti z prodeje a nastavování procesů v korporátech (HPE) i AI startupech (Neuron soundware).


Miroslav Samek vystudoval ZČU Plzeň, obor Kybernetika a umělá inteligence. Řadu let pracuje na úpravách datového skladu ve společnosti T-mobile. V roce 2020 se vrátil k tomu co studoval na vysoké škole a pustil se do podnikání v oblasti tvorby 3D modelů, virtuální reality s kombinací se strojovým učením a umělou inteligencí. V současné době se Miroslav zabývá zaváděním vzdělávacích VR/AR aplikací do firem a škol.
Miroslav bude k dispozici ke konzultacím v oblastech zpracování velkých dat, strojového učení a technologií VR/AR.


Karel Zheng – VC at Enern, Growth at Twisto, Analyst at BCG, Degree in Mathematics, Linkedin: https://www.linkedin.com/in/karelzheng/


Jakub Kubis – Early (one of the first employee) data, operations and Product Manager at Productboard, Analyst at BCG. Double Masters in Mathematics and Business., Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kubisjak/


Rudolf Rosa (Porotce) je výzkumný pracovník na MFF UK (Matematicko-fyzikální fakultě UK) a je odborníkem na vícejazyčné zpracování jazyků a robopsycholog. Rudolf se podílel na mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektech a vede několik diplomových prací v počítačovém generování jazyka. Rudolf je rovněž vedoucím výzkumným pracovníkem projektu THEaiTRE, ve kterém se snaží vytvořit scénář divadelní hry a na kterém spolupracuje se Švandovým divadlem a řadou dalších partnerů.


Ondřej Dušek je odborným asistentem na MFF UK (Matematicko-fyzikální fakultě UK) se zaměřením na dialogovou interakci člověka s počítačem a generování přirozeného jazyka. V uplynulých 7 letech buduje dialogové systémy, chatboty a systémy pro generování krátkých textů. Ondřej se začal také zajímat o generování mnohem delších a složitějších textů, a tak se velkou měrou zapojuje do projektu THEaiTRE, který má za cíl generování divadelních her pomocí umělé inteligence.


Tomáš Musil je výzkumným asistentem a doktorandem na MFF UK (Matematicko-fyzikální fakultě UK), kde se zaměřuje na počítačovou lingvistiku. Jeho hlavní specializací je tvorba jazykových neuronových sítí a filozofie jazyka. Tomáš je rovněž studuje filozofie na FF UK (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy). Spolu s kolegy z MFF UK se Tomáš účastní projektu THEaiTRE generující divadelní scénář pomocí neuronových sítí.


Speciální host

Brigádní generál Miroslav Feix je voják, Generál, Velitel kybernetických a informačních sil, 20let speciální síly, přezdívka Cyborg, darem matika, výcvikem válka, začátky na IQ 151


Organizátoři


Tomáš Studeník je radikální inovátor, který pomáhá globálním společnostem probudit svůj inovativní potenciál a hledat nové příležitosti v post-digitální éře. Je držitelem titulu MBA z University of Liverpool a MSc in Innovation z HEC v Paříži. Šéfuje konzultační společnosti Insane Business Ideas a jako kreativní ředitel působí v digitálním butiku Confidence Digital. Organizuje oficiální FuckUp Nights v Praze a dalších městech České republiky a organizuje inovační maratony CEE Hacks, kde studenti celého světa řeší problémy ve zdravotnictví, dopravě, energetice, průmyslu a sociální sféře. V roce 2020 připravuje projekt divadelní hry THEaiTRE, kterou napíše po 100 letech od premiéry R.U.R. umělá inteligence.


Petr Žabka je projektovým manažerem ve společnosti Insane Business Ideas a spolu s Tomášem Studeníkem organizuje hackathony pod značkou CEE Hacks, pomáhá svým klientům s metodikou inovačního vzdělávání a také participuje na projektu THEaiTRE. Poslední roky Petr strávil v konzultační firmě PwC, kde se věnoval projektovému řízení v IT projektech korporátních klientů. V roce 2017 Petr založil první českou Knihovnu věcí – Library of Things. Petr se v témž roce stal s tímto projektem finalistou akceleračního programu Social Impact Award. Následně v SIA mentoroval dva projekty, které se oba staly vítězi (Herba Fabrica, 2018 a Repetebox, 2019). Petr rovněž 10 let spolupracuje s neziskovou organizací Tamjdem, kde je v současnosti členem dozorčí rady.